ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΣΤΙΑ - 24/09/2023
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΑΡΗΣ - 22/10/2023
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΑΡΤΕΜΙΣ - 26/11/2023
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΗΦΑΙΣΤΟΣ - 17/12/2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΡΟΜΦΑΙΑ» Νέο Τεύχος (αρ. 74)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΡΟΜΦΑΙΑ» Νέο Τεύχος (αρ. 73)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΚΛΟΣ - ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2η ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΒΙΒΛΙΟ: ΛΕΞΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΙΛΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 2η ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΒΙΒΛΙΟ: ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΤΥΠΙΚΟΝ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ: 2η ΕΚΔΟΣΗ (12/2016)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ ΣΚΟΠΟΙ

ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΝ

Τὸ «ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ» εἶναι ἕνας πολιτιστικός - ἐρευνητικὸς ὀργανισμὸς μὴ κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρα ποὺ ξεκίνησε τὶς ἐργασίες του στὴν Ἀθήνα τὸ ἔτος 1990, καὶ ἤδη ἀπὸ τὸ ἔτος 1992 ἀπέκτησε νομικὴ μορφὴ καὶ ἔκτοτε λειτουργεῖ ἐπίσημα ὡς Νομικὸ Πρόσωπο Ἰδιωτικοῦ Δικαίου, μὲ τὴν ἐπωνυμία: «ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ, Πολιτιστική - Ἐρευνητικὴ Ἑταιρεία».

Ἐξ ἀρχῆς ἔχει θέσει ὡς γενικοὺς σκοπούς του τὴν ἔρευνα, μελέτη καὶ ἐφαρμογὴ τῶν πολιτιστικῶν ἐκείνων στοιχείων ποὺ εἶναι ἱκανὰ νὰ μεταμορφώσουν τὸν μηχανικὸ καὶ ὑποταγμένο σὲ ἀλλότριες δυνάμεις ἄνθρωπο σ҆ ἕνα αἰσθανόμενο φωτεινὸ ὄν, ἀντάξιο τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀνθρώπου.

Ὡς εἰδικότερο σκοπό του ἔχει θέσει τὴν ἔρευνα, τὴν μελέτη καὶ κυρίως τὴν βιωματικὴ προσέγγιση - μετάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Παραδόσεως στὸ σύνολό της (Γλῶσσα, Φιλοσοφία, Θρησκεία, Ἱστορία, κλπ.).

Ἡ Παράδοσις εἶναι τὸ φῶς καὶ ὁ κανόνας γιὰ τὴν ἀσφαλῆ πλοήγησή μας μέσα σὲ ἕναν κόσμο ποὺ διαρκῶς μεταβάλλεται, καὶ ἰδίως σὲ ἕναν ταραγμένο κόσμο ὅπως ὁ σημερινός...

Οἱ Ἀρχαῖοι καὶ τὰ ἔργα τους, ἀποτελοῦν τὴν ἔμπνευσή μας γιὰ τὴν γέννηση μιᾶς νέας Ἀντίληψης, μιᾶς νέας Σημαντικῆς, γιὰ τὸν Κόσμο καὶ τὸν Ἄνθρωπο. Ἀνασυνθέτοντας τὸ παρελθόν, εἰσάγοντας μὲ προσοχὴ τὰ νέα στοιχεῖα, καὶ ἀνταποκρινόμενοι στὶς νέες ἀνάγκες, προχωροῦμε μὲ βεβαιότητα πρὸς τὸ μέλλον...

Ζῶντας στὸ σήμερα καὶ ὑπερβαίνοντας τὶς κάθε εἴδους δυσκολίες, καλούμαστε ὡς σύγχρονοι Ἕλληνες νὰ περισυλλέξουμε καὶ πάλι τὴν Ἀρχαία μας Γνώση καὶ ν᾿ ἀνοίξουμε ἕναν Nέο Δρόμο γιὰ τὴν Πνευματικὴ Ἀναγέννηση τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς ὑγιοῦς Ἀνθρωπότητος...

Στὴν ὑπερεικοσαετῆ πορεία του, τὸ «ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ» ἀνέπτυξε σταδιακὰ πολλὲς ἀκτῖνες δράσεως καὶ ἀπέσυρε ἄλλες, λειτουργῶντας πάντοτε σὲ διαλεκτικὴ σχέση μὲ τὶς ἀνάγκες καὶ τὴν ἀνταποκριτικότητα τῆς σύγχρονης Ἑλληνικῆς Κοινωνίας.

Ἐκεῖνο, ὅμως ποὺ κατὰ γενικὴ ὁμολογία χαρακτηρίζει τὴν φυσιογνωμία του εἶναι ἡ πολιτισμένη καὶ ἀδογμάτιστη «ἀτμόσφαιρά» του, ἡ ἀτμόσφαιρα μιᾶς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ - Ἡλιακοῦ Δρόμου.


***


Επιστροφή: Αρχική ΣελίδαΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ - ΣΕΙΡΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ»

ΕΠΙ-ΣΚΕΨΕΙΣ
website counter widget


ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 183, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11251, ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ & ΦΑΞ: 210–8848066 ~ E-MAIL: info@heliodromion.gr
© Copyright of ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ A.M.K.E. 2016
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: Ελευθερία Τάνια Κώτσου