ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΣΤΙΑ - 24/09/2023
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΑΡΗΣ - 22/10/2023
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΑΡΤΕΜΙΣ - 26/11/2023
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΗΦΑΙΣΤΟΣ - 17/12/2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΡΟΜΦΑΙΑ» Νέο Τεύχος (αρ. 74)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΡΟΜΦΑΙΑ» Νέο Τεύχος (αρ. 73)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΚΛΟΣ - ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2η ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΒΙΒΛΙΟ: ΛΕΞΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΙΛΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 2η ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΒΙΒΛΙΟ: ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΤΥΠΙΚΟΝ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ: 2η ΕΚΔΟΣΗ (12/2016)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στὸ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟ, αὐτὴ τὴν χρονικὴ περίοδο, διδάσκονται δύο βασικοὶ Κύκλοι, ὡς ἑξῆς:
Ένας συνεχόμενος κύκλος Μαθημάτων σὲ ἑβδομαδιαία βάση (παρουσιάζεται παρακάτω)
και ένας Σεμιναριακός Κύκλος - 12 Σεμιναρίων Ἐτησίως - σὲ μηνιαία βάση.


ΕΡΜΕΙΩΝΗ | ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣΣυστηματικὴ Μελέτη τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
Ὧρες: 19:00-22:00

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Φιλόσοφος Γίνου…

Συστηματικὴ καὶ σὲ βάθος ἀνάλυση σημαντικῶν ἔργων τῆς Ἑλληνικῆς Γραμματείας


₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ὀρφέως
88 ΙΕΡΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
Ἀνάλυση, ἀποκωδικοποίηση καὶ ὀρθὴ χρήση τῶν Ἱερῶν Ὕμνων τοῦ Ὀρφέως.

Οἱ Ὀρφικοὶ Ὕμνοι εἶναι ἀπὸ τὰ ἀρχαιότερα, ὡραιότερα, καὶ πολυτιμότερα λειτουργικά κείμενα τῆς Ἑλληνικῆς Θρησκείας διαπερνῶνται ἀπὸ μιὰν Ἀπολλώνια ἔμπνευση, καθὼς ὀ Ὀρφεύς «ἔνθεος γενόμενος ἐποίησεν τοὺς Ὕμνους», καὶ ἡ ἀκτινοβολία τους διαπερνᾶ τοὺς αἰῶνες. Οἱ 88 Ἱεροὶ Ὕμνοι τοῦ Ὀρφέως (ὅσοι καὶ οἱ Ἀστερισμοὶ τῆς συμπαντικῆς Ὄρφνης - Νυκτός) συγκροτοῦν μιὰν ἄμεση, φυσικὴ καὶ ἀβίαστη εἰσαγωγὴ στὰ μυστήρια τῆς Ψυχῆς καὶ τοῦ Κόσμου· εἶναι ἕνας ἀνεκτίμητος θησαυρὸς τῆς Ἑλληνικῆς Παραδόσεως· ἕνας μυσταγωγικὸς πλοηγὸς πρὸς τὰ Ὀλύμπια Πεδία, ποὺ τόσο ποθοῦν καὶ πρὸς τὰ ὁποῖα ἀγωνίζονται νὰ ἀνέλθουν οἱ ἐξελισσόμενες ψυχὲς τοῦ Πλανήτη Γῆ, οἱ ψυχὲς τῆς παλλόμενης Γαίας.

Ἔναρξις: Σεπτέμβριος 2022


₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΕΙΩΝΗΣ    ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΜΕΙΩΝΗΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΩΝΗΣ
Δείτε Επίσης: Σεμινάρια στο Ηλιοδρόμιον

Επιστροφή: Αρχική Σελίδα
ΕΠΙ-ΣΚΕΨΕΙΣ
website counter widget


ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 183, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11251, ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ & ΦΑΞ: 210–8848066 ~ E-MAIL: info@heliodromion.gr
© Copyright of ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ A.M.K.E. 2016
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: Ελευθερία Τάνια Κώτσου