ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΣΤΙΑ - 25/09/2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΑΡΗΣ - 23/10/2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΑΡΤΕΜΙΣ - 27/11/2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΗΦΑΙΣΤΟΣ - 18/12/2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΚΛΟΣ - ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2η ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΡΟΜΦΑΙΑ» Νέο Τεύχος (αρ. 72)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΒΙΒΛΙΟ: ΛΕΞΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΙΛΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 2η ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΒΙΒΛΙΟ: ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΤΥΠΙΚΟΝ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ: 2η ΕΚΔΟΣΗ (12/2016)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΟΡΤΕΣ

ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η καθιερωμένη Ετήσια Εορτή της Ελληνικής Φιλοσοφίας στο Ηλιοδρόμιο όπου κάθε χρόνο τιμούμε
έναν Έλληνα Φιλόσοφο, προσεγγίζοντας την διδασκαλία του και ζωντανεύοντάς την με θεατρικό τρόπο.

Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου, τουλάχιστον 4 ημέρες πριν το Σεμινάριο.


2019


ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ: ΔΑΜΑΣΚΙΟΣ

25-5-2019, ημέρα Σάββατο, ώρα 5:30 π.μ. (Πρωΐ)
* Χαιρετισμὸς Ἡλίου ἀπὸ τὸν Λόφο τῶν Μουσῶν (Φιλοπάππου). Ἱεροπραξία ἀπὸ τὴν Θεατρική – Τελεστικὴ Ὁμάδα τοῦ Ἡλιοδρομίου «Ἐρωή».
Ἐλεύθερη συμμετοχὴ κατόπιν δηλώσεως στὴν Ἐπιμελητεία τοῦ Ἡλιοδρομίου.

25-5-2018, ημέρα Σάββατο - ώρα 7 μ.μ. (Βράδυ)
* Ὁμιλία μὲ θέμα: «Δαμάσκιος, ὁ τελευταῖος ἀρχηγέτης τῆς Ἀκαδήμειας. Βίος καὶ Έργο»
Ελεύθερη συμμετοχή

26-5-2018, ημέρα Κυριακή και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.
Σεμινάριο - Θέμα: «Οἱ 9 Φωνὲς τῆς Μνημοσύνης καὶ ὁ Μουσαγέτης Ἀπόλλων»
Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.2018


ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ: ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ

26-5-2018, ημέρα Σάββατο, ώρα 5:30 π.μ. (Πρωΐ)
* Χαιρετισμός Ηλίου από τον Λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου) : Ιεροπραξία από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα του Ηλιοδρομίου «Ερωή».
Ελεύθερη συμμετοχή, κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία τού Ηλιοδρομίου.

26-5-2018, ημέρα Σάββατο - ώρα 7 μ.μ. (Βράδυ)
* Ομιλία με Θέμα: «Ἰάμβλιχος, ὁ φιλόσοφος καὶ θεουργός – Βίος καὶ Έργο»
* Θεατρικές αναγνώσεις αποσπασμάτων από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα «Ερωή».
Ελεύθερη συμμετοχή, κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου.

27-5-2018, ημέρα Κυριακή και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.
Σεμινάριο - Θέμα: «Ἡ Τοξοβολία ὡς Ἱερὴ Τέχνη τῶν Ἑλλήνων – Ἡ Δύναμις τοῦ Ἀειβάλλοντος Ἀπόλλωνος»
Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.


2017


ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ: ΠΛΩΤΙΝΟΣ

20-5-2017, ημέρα Σάββατο, ώρα 5:30 π.μ. (πρωΐ)
* Χαιρετισμός Ηλίου από τον Λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου) : Ιεροπραξία από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα του Ηλιοδρομίου «Ερωή».
Ελεύθερη συμμετοχή, κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία τού Ηλιοδρομίου.

20-5-2017, ημέρα Σάββατο - ώρα 7 μ.μ. (Βράδυ)
* Ομιλία με Θέμα: «Πλωτίνος και Εννεάδες - Βίος και Έργο».
* Θεατρικές αναγνώσεις αποσπασμάτων από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα «Ερωή».
Ελεύθερη συμμετοχή, κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου.

21-5-2017, ημέρα Κυριακή και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.
Σεμινάριο - Θέμα: Πλωτίνου - «Περὶ τοῦ Ἀγαθοῦ ἢ τοῦ Ἑνός» (Ἐννεὰς Ἕκτη, Πραγματεία 9), σε αρχαίο κείμενο και απόδοση.
Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.


2016


ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ: ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

21-5-2016, ημέρα Σάββατο, ώρα 5:30 π.μ. (πρωΐ)
* Χαιρετισμός Ηλίου από τον Λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου). Ιεροπραξία από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα του Ηλιοδρομίου «Ερωή».
Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία τού Ηλιοδρομίου.

21-5-2016, ημέρα Σάββατο, ώρα 7 μ.μ. (βράδυ)
* Ομιλία με θέμα: Ο Φιλόσοφος Πορφύριος και το Έργο του.
* Θεατρικές αναγνώσεις αποσπασμάτων από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα «Ερωή».
Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου.

22-5-2016, ημέρα Κυριακή και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.
Σεμινάριο - Θέμα: Πορφύριος, «Περὶ Εὐσεβείας» (Πρὸς Μαρκέλλαν). Βασικές αρ-χές για την ορθή προσέγγιση του θείου και την εμπέδωση ενός ορθού τρόπου ζωής.
Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.


2015


ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΜΙΣΤΟΣ - ΠΛΗΘΩΝ

23-5-2015, ημέρα Σάββατο, ώρα 5:30 π.μ.(πρωΐ).
* Χαιρετισμός Ηλίου από τον Λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου). Ιεροπραξία από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα του Ηλιοδρομίου «Ερωή».
Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία τού Ηλιοδρομίου.

23-5-2015, ημέρα Σάββατο, ώρα 7 μ.μ. (βράδυ).
* Ομιλία με θέμα: Ο Γεώργιος Γεμιστός - Πλήθων και η επιβίωση του Ελληνισμού στα χρόνια προ της αλώσεως (15ος αι.).
* Θεατρικές αναγνώσεις αποσπασμάτων σχετικών με τον Πλήθωνα από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα «Ερωή».
Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου.

24-5-2015, ημέρα Κυριακή και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.
Σεμινάριο - Θέμα: Πλήθωνος, Νόμων συγγραφή. Το φιλοσοφικό και πολιτειακό Όραμα
του Πλήθωνος για μια ιδανική Ελληνική Πολιτεία. «Ἐς Θεοὺς Προσρήσεις».
Επικλήσεις προς τους Θεούς.
Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.


2014


ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ: ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ

24-5-2014, ημέρα Σάββατο, ώρα 5:30 π.μ.(πρωΐ)
* Χαιρετισμός Ηλίου από τον Λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου). Ιεροπραξία από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα του Ηλιοδρομίου «Ερωή».
* Θεατρικό δρώμενο στο Ιερό του Μουσαίου.
Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία τού Ηλιοδρομίου.

24-5-2014, ημέρα Σάββατο, ώρα 7 μ.μ. (βράδυ).
* Ομιλία με θέμα: Η Φιλοσοφία της Μεγάλης Ελλάδος. Ο Παρμενίδης και η Ελεατική Σχολή.
* Θεατρικό δρώμενο από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα «Ερωή».
Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου.

25-5-2014, ημέρα Κυριακή και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.
Σεμινάριο - Θέμα: Παρμενίδης, Περί Φύσεως (τα σωζόμενα). Φιλοσοφική Ποίηση.
Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.


2013


ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

25-5-2013, ημέρα Σάββατο, ώρα 5:30 π.μ.(πρωί).
* Χαιρετισμός Ηλίου από τον Λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου). Ιεροπραξία από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα του Ηλιοδρομίου «Ερωή».
* Θεατρικό δρώμενο στο Ιερό του Μουσαίου σχετικό με τον Πυθαγόρα.
Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία τού Ηλιοδρομίου.

25-5-2013, ημέρα Σάββατο, ώρα 7 μ.μ. (βράδυ).
* Ομιλία για τον Βίο και το Έργο τού γενάρχη της Φιλοσοφίας Πυθαγόρα.
* Θεατρικό δρώμενο βασισμένο στα Χρυσά Έπη τού Πυθαγόρα.
Επιμέλεια και Παρουσίαση από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα «Ερωή».
Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου.

26-5-2013, ημέρα Κυριακή και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.
Σεμινάριο - Θέμα: Ιαμβλίχου, Προτρεπτικός επί Φιλοσοφίαν.
Ερμηνεία 39 Πυθαγορείων Ακουσμάτων – Συμβόλων.
Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.


2012


ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ: ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Ο ΤΥΑΝΕΥΣ

26-5-2012, ημέρα Σάββατο, ώρα 5:30 π.μ.(πρωί).
* Χαιρετισμός Ηλίου από τον Λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου). Ιεροπραξία από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα του Ηλιοδρομίου «Ερωή».
* Θεατρικό δρώμενο στο Ιερό του Μουσαίου σχετικό με τον Απολλώνιο.
Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία τού Ηλιοδρομίου.

26-5-2012, ημέρα Σάββατο, ώρα 7 μ.μ. (βράδυ).
* Ομιλία για τον Βίο και τα Έργα του μεγάλου Φιλοσόφου Απολλωνίου Τυανέως.
* Θεατρικό δρώμενο, με αποσπάσματα από τα Σωζόμενα τού Απολλωνίου και τις σχετικές περί αυτόν Μαρτυρίες.
Επιμέλεια και Παρουσίαση από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα «Ερωή».
Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου.

27-5-2012, ημέρα Κυριακή και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.
Σεμινάριο - Θέμα: Απολλωνίου Τυανέως, Απολογία.
Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.


2011


ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

21-5-2011, ημέρα Σάββατο, ώρα 5:30 π.μ.(πρωί).
* Χαιρετισμός Ηλίου από τον Λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου). Ιεροπραξία από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα του Ηλιοδρομίου «Ερωή».
* Θεατρικό δρώμενο στο Ιερό του Μουσαίου σχετικό με τον Δημόκριτο.
Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία τού Ηλιοδρομίου.

21-5-2011, ημέρα Σάββατο, ώρα 7 μ.μ. (βράδυ).
* Ομιλία για την σημασία του Δημοκρίτειου έργου – Δημόκριτος, ο Πένταθλος Φιλόσοφος. Βιογραφία και Εργογραφία του Δημοκρίτου.
* Θεατρικό δρώμενο με αποσπάσματα από το έργο του Δημοκρίτου.
Επιμέλεια και Παρουσίαση από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα «Ερωή».
Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου.

22-5-2011, ημέρα Κυριακή και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.
Σεμινάριο - Θέμα: Οι 12 Μυητικές Εργασίες - Άθλοι του Ηρακλέους. Άθλος 9.
Τα Άλογα τού Διομήδους. Ο Άθλος αυτός λαμβάνει χώρα στα Άβδηρα της Θράκης,
ιδιαίτερη πατρίδα τού Δημοκρίτου
Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.

2010


ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

22-5-2010, ημέρα Σάββατο, ώρα 5:30 π.μ.(πρωί).
* Χαιρετισμός Ηλίου από τον Λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου). Ιεροπραξία από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα του Ηλιοδρομίου «Ερωή».
* Θεατρικό δρώμενο στο Ιερό του Μουσαίου σχετικό με τον Ηράκλειτο.
Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία τού Ηλιοδρομίου.

22-5-2010, ημέρα Σάββατο, ώρα 7 μ.μ. (βράδυ).
* Ομιλία για την σημασία του Ηρακλείτειου έργου – Ο Χρησμικός Λόγος του Ηρακλεί-του. Βιογραφία και Εργογραφία του Ηρακλείτου.
* Θεατρικό δρώμενο με παρουσίαση αποσπασμάτων του Ηρακλείτου σε αρχαίο κεί-μενο και σύγχρονη απόδοση.
Επιμέλεια και Παρουσίαση από την Θεατρική – Τελεστική Ομάδα «Ερωή».
Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν δηλώσεως στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου.

23-5-2011, ημέρα Κυριακή και ώρες 12 π.μ. - 5 μ.μ.
Σεμινάριο: «ΑΠΟΛΛΩΝ – Νόμος Ελευθερίας»
Σεμινάριο - Θέμα: «Ομηρικός Ύμνος εις Απόλλωνα» (στίχοι: 546).
Εισηγητής Σεμιναρίου: Ιαλυσσός.

Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου, τουλάχιστον 4 ημέρες πριν το Σεμινάριο.


***Δείτε Επίσης: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΥ

Δείτε Επίσης: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΟ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ

Επιστροφή: Αρχική Σελίδα
ΕΠΙ-ΣΚΕΨΕΙΣ
website counter widget


ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 183, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11251, ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ & ΦΑΞ: 210–8848066 ~ E-MAIL: info@heliodromion.gr
© Copyright of ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ A.M.K.E. 2016
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: Ελευθερία Τάνια Κώτσου