ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΣΤΙΑ - 25/09/2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΑΡΗΣ - 23/10/2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΑΡΤΕΜΙΣ - 27/11/2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΗΦΑΙΣΤΟΣ - 18/12/2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΚΛΟΣ - ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2η ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΡΟΜΦΑΙΑ» Νέο Τεύχος (αρ. 72)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΒΙΒΛΙΟ: ΛΕΞΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΙΛΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 2η ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΒΙΒΛΙΟ: ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΤΥΠΙΚΟΝ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ: 2η ΕΚΔΟΣΗ (12/2016)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

88 ΙΕΡΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

ΟΡΦΕΥΣ

ΣΕΙΡΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ»

6

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΟΡΦΕΥΣ
ΤΙΤΛΟΣ: 88 ΙΕΡΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΜΝΩΝ:
ΙΑΛΥΣΣΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ: 2η (Βελτιωμένη & Επηυξημένη)
ΣΧΗΜΑ: 14 x 21
ΣΕΛΙΔΕΣ: 272
ISBN: 978-960-87599-8-5
ΤΙΜΗ: 25 ΕΥΡΩ
Οἱ Ὀρφικοὶ Ὕμνοι εἶναι ἀπὸ τὰ ἀρχαιότερα, ὡραιότερα, καὶ πολυτιμότερα λειτουργικὰ κείμενα τῆς Ἑλληνικῆς Θρησκείας, διαπερνῶνται ἀπὸ μιὰν Ἀπολλώνια ἔμπνευση, καθὼς ὁ Ὀρφεὺς «ἔνθεος γενόμενος ἐποίησεν τοὺς Ὕμνους», καὶ ἡ ἀκτινοβολία τους διαπερνᾶ τοὺς αἰῶνες. Οἱ Ἱεροὶ Ὕμνοι τοῦ Ὀρφέως συγκροτοῦν μία ἄμεση, φυσικὴ καὶ ἀβίαστη εἰσαγωγὴ στὰ μυστήρια τῆς Ψυχῆς καὶ τοῦ Κόσμου. «Πρῶτος Ὀρφεὺς μυστήρια θεῶν παραδέδωκεν, ὅθεν καὶ Θρησκεία τὸ Μυστήριον καλεῖται, ἀπὸ τοῦ Θρακὸς Ὀρφέως».

Εάν επιθυμείτε να σας σταλεί κάποιο βιβλίο μας με αντικαταβολή, επικοινωνήστε μαζί μας.

Οι Ορφικοί Ύμνοι είναι από τα αρχαιότερα, ωραιότερα, και πολυτιμότερα λειτουργικά κείμενα της Ελληνικής Θρησκείας, διαπερνώνται από μιάν Απολλώνια έμπνευση, καθώς ο Ορφεύς "ἔνθεος γενόμενος ἐποίησεν τοὺς Ὕμνους", και η ακτινοβολία τους διαπερνά τους αιώνες. Οι Ιεροί Ύμνοι του Ορφέως (όσοι και οι Αστερισμοί της συμπαντικής Όρφνης - Νυκτός) συγκροτούν μιάν άμεση, φυσική και αβίαστη εισαγωγή στα μυστήρια της Ψυχής και του Κόσμου.

1η Έκδοση: 2004. 2 η Έκδοση 2013, βελτιωμένη και επηυξημένη.
Ο ΟΡΦΕΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ - 1

Ὁ Ὀρφεὺς εἶναι ὁ θεμελιωτὴς τῆς Ἑλληνικῆς Θεολογίας, γι΄ αὐτὸ καὶ οἱ Ἕλληνες ἀναφέρονταν πάντοτε σὲ αὐτὸν μὲ τὸ προσωνύμιο «ὁ Θεολόγος». Ὁ Πρόκλος (5ος μ.χ. αἰ.) ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ ὅτι: «Ἅπασα ἡ παρ΄ Ἕλλησι Θεολογία τῆς Ὀρφικῆς ἐστι Μυσταγωγίας ἔκγονος...» Ὅλη ἡ Θεολογία τῶν Ἑλλήνων εἶναι γέννημα τῆς Ὀρφικῆς Μυσταγωγίας...

Διαβάστε ολόκληρο το απόσπασμα
ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΑΙΘΕΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ - 2

Ὦ, Διὸς ὑψιμέλαθρον ἔχων κράτος αἰὲν ἀτειρές,
ἄστρων ἠελίου τε σεληναίης τε μέρισμα,
πανδαμάτωρ, πυρίπνους, πᾶσιν ζῴοισιν ἔναυσμα,
ὑψιφανὴς Αἰθήρ, κόσμου στοιχεῖον ἄριστον·
ἀγλαὸν ὦ βλάστημα, σελασφόρον, ἀστεροφεγγές,
κικλήσκων λίτομαί σε κεκραμένον εὔδιον εἶναι....
Διαβάστε ολόκληρο το απόσπασμα

***Επιστροφή: Σειρά «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ»

Επιστροφή: Αρχική Σελίδα
ΕΠΙ-ΣΚΕΨΕΙΣ
website counter widget


ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 183, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11251, ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ & ΦΑΞ: 210–8848066 ~ E-MAIL: info@heliodromion.gr
© Copyright of ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ A.M.K.E. 2016
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: Ελευθερία Τάνια Κώτσου