ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΣΤΙΑ - 24/09/2023
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΑΡΗΣ - 22/10/2023
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΑΡΤΕΜΙΣ - 26/11/2023
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΗΦΑΙΣΤΟΣ - 17/12/2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΡΟΜΦΑΙΑ» Νέο Τεύχος (αρ. 74)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΡΟΜΦΑΙΑ» Νέο Τεύχος (αρ. 73)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΚΛΟΣ - ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2η ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΒΙΒΛΙΟ: ΛΕΞΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΙΛΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ 2η ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΒΙΒΛΙΟ: ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΤΥΠΙΚΟΝ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ: 2η ΕΚΔΟΣΗ (12/2016)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΛΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΛΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΧΟΛΙΑ-ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΘΥΡΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ: 1η
ΣΧΗΜΑ: 14 x 21
ΣΕΛΙΔΕΣ: 432
ISBN: 960-85577-6-3
ΤΙΜΗ: 25 ΕΥΡΩ
Μιὰ συνοπτικὴ Παγκόσμια Ἱστορία ἀπὸ τοὺς ἀπώτατους χρόνους μέχρι τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰουστινιανοῦ (6ος αἰ. μ.χ.). Εἶναι γραμμένη στὴν δημώδη γλῶσσα τῆς ἐποχῆς, γι’ αὐτὸ καὶ ἀποτελεῖ σημαντικότατο τεκμήριο τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, καθὼς διασώζει σπάνιες λέξεις καὶ λεκτικοὺς τύπους. Ἕνα ἱστορικὸ κείμενο μοναδικῆς ἀξίας, ποὺ μᾶς παρέχει σημαντικὲς πληροφορίες καὶ μὲ τὸ ὁποῖο τεκμηριώνονται οἱ ἐξοντωτικοὶ διωγμοὶ ποὺ ὑπέστησαν οἱ Ἕλληνες μετὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ Χριστιανισμοῦ. «Διωγμὸς γέγονεν Ἑλλήνων μέγας καὶ πολλοὶ ἐτελεύτησαν...»

Εάν επιθυμείτε να σας σταλεί κάποιο βιβλίο μας με αντικαταβολή, επικοινωνήστε μαζί μας.
Η Χρονογραφία του Ιω. Μαλάλα γράφτηκε τον 6ο μ.Χ. αιώνα και είναι μια συνοπτική παγκόσμια ιστορία, από τους απώτατους χρόνους μέχρι την εποχή του Ιουστινιανού. Ο Ιωάννης Μαλάλας καταγόταν από την Αντιόχεια, ελληνική πόλη που ιδρύθηκε από τον Σέλευκο με πρώτο πυρήνα κατοίκων 5.300 Αθηναίους και Μακεδόνες, σύμφωνα και με όσα ο ίδιος αναφέρει στην Χρονογραφία του (σελ. 160 επ.). Κατάτην άποψή μας, το όνομά του προέρχεται εκ του επιτατικού Μα και του Λάλας, που σημαίνει ο λαλών, ο ομιλών, και συνεπώς, Μαλάλας είναι ο λίαν ομιλητικός, ο πολύλογος, και κατ' επέκτασιν ο λογογράφος, ο ρήτορας. Εξάλλου, το όνομα Λάλας είναι ένα γνωστό νεοελληνικό επώνυμο, αλλά και το Μαλάλας συναντάται σήμερα ως επώνυμο στις περιοχές του Άργους και της Καβάλας.

Η Χρονογραφία διαιρείται σε 18 "λόγους" -κεφάλαια. Είναι ένα κείμενο μοναδικής αξίας, διότι βασίζεται σε απωλεσθέντα συγγράμματα αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων συγγραφέων, πολλούς από τους οποίους γνωρίζουμε μόνον από την αναφορά που κάνει σε αυτούς ο Μαλάλας. Είναι γραμμένη κατά τρόπο εκλαϊκευτικό στην δημώδη γλώσσα της εποχής, γι΄ αυτό και αποτελεί σημαντικότατο τεκμήριο της Ελληνικής Γλώσσας, καθώς διασώζει σπάνιες λέξεις και λεκτικούς τύπους.

Η παρούσα έκδοση είναι η πρώτη στην Ελλάδα και παρόλο που μας χωρίζουν 15 περίπου αιώνες από την συγγραφή της, μπορεί και σήμερα να είναι ένα συναρπαστικό ανάγνωσμα, εύκολα προσεγγίσιμο για έναν μέσης μορφώσεως αναγνώστη, παρέχοντάς μας σημαντικές πληροφορίες για άγνωστες αλλά και για θεωρούμενες "γνωστές" πτυχές του παρελθόντος. Η έκδοση περιλαμβάνει το πρωτότυπο κείμενο, πάνω από χίλιες επεξηγηματικές Υπομνηματίσεις, Γλωσσάριο Σπανίων Λέξεων και αναλυτικό Ευρετήριο Προσώπων, Τόπων, Πόλεων, Λαών, κλπ.. "Αταλαίπωρος τοις πολλοίς η ζήτησις της αληθείας και επί τα ετοίμα μάλλον τρέπονται"(Θουκυδίδης).
ΙΔΡΥΣΗ 75 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΛΕΥΚΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ἔκτισε δὲ ὁ αὐτὸς Σέλευκος ὁ Νικάτωρ καὶ ἄλλην παραλίαν πόλιν ἐν τῇ Συρίᾳ ὀνόματι Λαοδίκειαν εἰς ὄνομα τῆς αὐτοῦ θυγατρός, πρῴην οὖσαν κώμην ὀνόματι Μαζαβδάν, ποιήσας κατὰ τὸ ἔθος θυσίαν τῷ Διί, καὶ αἰτησάμενος ποῦ κτίσει τὴν πόλιν, ἦλθεν ἀετὸς πάλιν καὶ ἥρπασεν ἀπὸ τῆς θυσίας· καὶ ἐν τῷ καταδιώκειν αὐτὸν τὸν ἀετὸν ὑπήντησεν αὐτῷ σύαγρος μέγας, ἐξελθὼν ἀπὸ καλαμῶνος, ὅντινα ἀνεῖλεν ᾧτινι κατεῖχε δόρατι· καὶ φονεύσας τὸν σύαγρον καὶ σύρας τὸ λείψανον αὐτοῦ, ἐκ τοῦ αἵματος αὐτοῦ διεχάραξε τὰ τείχη ἐάσας τὸν ἀετόν· καὶ οὕτως τὴν αὐτὴν πόλιν ἔκτισεν ἐπάνω τοῦ αἵματος τοῦ συάγρου, ποιήσας αὐτῇ στήλην χαλκῆν εἰς τύχην τῆς αὐτῆς πόλεως...
...και Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΛΑΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΤΙΑ

Διαβάστε ολόκληρο το απόσπασμα
Η Χρονογραφία του Ιωάννη Μαλάλα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Η Χρονογραφία του Ιωάννου Μαλάλα, που για πρώτη φορά εκδίδεται στην Ελλάδα, αν και γράφτηκε τον 6ο αιώνα μ.Χ. αποτελεί σημαντικό κείμενο για την ιστορική πορεία του Ελληνισμού και όλου του γνωστού στην εποχή του κόσμου. Το σπουδαίο είναι ότι βασίζεται σε έργα αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων συγγραφέων που έχουν απωλεσθή και πολλούς απ΄ αυτούς, τους γνωρίζουμε μόνο από το έργο αυτό, από την αναφορά που κάνει σ΄ αυτούς ο συγγραφέας της Χρονογραφίας...

Διαβάστε ολόκληρη την παρουσίαση

***Επιστροφή: Σειρά «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ»

Επιστροφή: Αρχική Σελίδα
ΕΠΙ-ΣΚΕΨΕΙΣ
website counter widget


ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 183, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11251, ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ & ΦΑΞ: 210–8848066 ~ E-MAIL: info@heliodromion.gr
© Copyright of ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ A.M.K.E. 2016
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: Ελευθερία Τάνια Κώτσου