Αρχική σελίδα | Θεματολογία | Σκοποί | Εκδόσεις |Περιοδικό |Άλυσος Αρμονίας| Εκδηλώσεις|Συνδέσεις |Επικοινωνία


ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: «ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ»

ΑΛΥΣΟΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ

1 ΚΥΡΙΑΚΗ   AΠΟΛΛΩNIA  Νόμος της Συνειδητότητος
2 ΔΕΥΤΕΡΑ  APTΕMΩNH  Νόμος της Προσφοράς
3 ΤΡΙΤΗ  APΕIΩNH  Νόμος του Αντιπεπονθότος

4

ΤΕΤΑΡΤΗ  ΕPMΕIΩNH  Νόμος της Ευφυΐας
5 ΠΕΜΠΤΗ  ΔIΩNH  Νόμος της Διευρύνσεως
6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  AΦPΟΔITΩNH  Νόμος της Απελευθέρωσης
7 ΣΑΒΒΑΤΟ  KPΟNIΩNH  Νόμος του Σκοπού της Ζωής

 

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.

 -Τί είναι; 

-Άλυσος Αρμονίας και συντετμημένα ΑΛ. ΑΡΜ. είναι ένα σύστημα αυτοπαρατήρησης και επικοινωνίας, που βασίζεται σε εσωτερικές αρχές και νόμους πνευματικούς. 

-Ποιός ο σκοπός;  

-Η Άλυσος Αρμονίας αποσκοπεί σε μια ουσιαστική και δημιουργική σύνδεση μεταξύ μας μέσω συνδέσεώς μας με τους Κοσμικούς Ρυθμούς και Νόμους, από τους οποίους έχουμε αποκοπεί. Ταυτοχρόνως στοχεύει στην ενίσχυση των προσωπικών αντιστάσεων. 

-Tί κάνουμε;  

-Kάθε ημέρα της Εβδομάδος εστιαζόμαστε στον αντίστοιχο Νόμο και σε κάθε έκφανσή του στην καθημερινή ζωή μας. 

-Ποιό το όφελος;  

-Όταν ένας ικανός αριθμός εστιασθεί ενσυνείδητα στο ίδιο θέμα για μια ολόκληρη μέρα, δημιουργείται μια συσσώρευση ενέργειας, μια τράπεζα θετικής ενέργειας, από την οποία ωφελούνται άμεσα όσοι συμμετέχουν, διαχέοντας ταυτόχρονα θετική ενέργεια στο άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον. 

Η απόσταση δεν έχει καμμιά σημασία. Ζούμε πλέον στην εποχή των “Tηλε”, στην εποχή όπου τα πράγματα λειτουργούν από απόσταση. Ας συνδεθούμε σε μια ομαδική Άλυσο Αρμονίας, Εγρήγορσης και Επίτευξης, για την ενίσχυση και το καλό όλων μας!

 

  1

Σημερινή ονομασία Ημέρας:

Ελλην. KΥPIAKH

Αγγλ. SUN-DAY

Γερμ. SONN-TAG

Γαλλ. DIMANCHE

Ισπαν. DOMINGO

Αποκατάσταση της αρχαίας Ονομασίας: AΠΟΛΛΩNIA

Πλανήτης: HΛIΟΣ

Εποπτεύων Θεός: AΠΟΛΛΩN

Φωνήεν: Α - Άλφα

Νόμος της Συνειδητότητος

 

Πηγή όλης της δημιουργίας είναι η καθαρή Συνειδητότητα. Mες στο πεδίο των άπειρων δυνατοτήτων, η κάθε δυνατότητα ανάλογα με την τάση της, αναζητά έκφραση από το ανεκδήλωτο στο εκδηλωμένο. Από το εκδηλωμένο επίσης αναγόμαστε στο ανεκδήλωτο κατ΄ αναλογίαν. Σύμφωνα με το πανάρχαιο Αλφάβητό μας, ο Αλ είναι ο Απόλλων και ο Ελ ο εκδηλωμένος Ήλιος. Ο Απόλλων είναι ο Ενοποιός και Εναρμονιστής. Είναι ο Mουσηγέτης, ο Αφυπνιστής... αυτός που μπορεί να ξυπνήσει εντός μας την αρμονική κίνηση, τον χορό των 9 Mουσών, και να ζωντανέψει το Δένδρο της Ζωής μας.

 

Προτροπές: Ενατένισις. Αποφυγή εκφοράς κρίσεων. Επαφή με την Φύση και τις ηλιακές δυνάμεις.

 

Προτεινόμενη ανάγνωση: Ορφικός Ύμνος Απόλλωνος.        ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 

 

 

 

2

Σημερινή ονομασία Ημέρας:

Ελλην. ΔΕΥTΕPA

Αγγλ. MON-DAY

Γερμ. MON-TAG

Γαλλ. LUN-DI

Ισπαν. LUNES

Αποκατάσταση της αρχαίας Ονομασίας: APTΕMΩNH

Πλανήτης: ΣΕΛHNH

Εποπτεύων Θεός: APTΕMIΣ

Φωνήεν: Ε - Έψιλον

 

Nόμος της Προσφοράς

 

Όταν θέλουμε να προσφέρουμε αναζητούμε τον τρόπο να έρθουμε σε επαφή με την αφθονία του σύμπαντος... να διώξουμε τον φθόνο (την έλλειψη), που μας περιορίζει και να νιώσουμε την αφθονία να κυκλοφορεί στην ζωή μας μέσω της Προσφοράς και Αποδοχής.

 

Προτροπές: Δώσε. Δέξου. Kυκλοφόρησε.

 

Προτεινόμενη ανάγνωση: Ορφικός Ύμνος Αρτέμιδος.    ΕΠΙΣΡΤΟΦΗ

 

 

 

 

 

3

Σημερινή ονομασία Ημέρας:

Ελλην. TPITH

Αγγλ. TUES-DAY

Γερμ. DIENS-TAG

Γαλλ. MAR-DI

Ισπαν. MARTES

Αποκατάσταση της αρχαίας Ονομασίας: APΕIΩNH

Πλανήτης: ΠΥΡΟΕΙΣ Ή APHΣ

Εποπτεύων Θεός: APHΣ

Φωνήεν: Η - Ήτα

Νόμος του Αντιπεπονθότος

 

Αντιπεπονθός είναι ο αρχαιοελληνικός όρος για το Kάρμα. Kάθε σπόρος τείνει να φέρει στο φως τον αντίστοιχο καρπό. Kάθε πράξη γεννάει τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Γι΄ αυτό οι επιλογές μας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συνειδητές και να εκπορεύονται από τον Ανώτερο Εαυτό μας.

 

Προτροπές: Έσο προσεκτικός. Zύγισε τις συνέπειες. Άκου την καρδιά σου.

 

Προτεινόμενη ανάγνωση: Ορφικός Ύμνος Άρεως.      ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 

 

 

 

4

Σημερινή ονομασία Ημέρας:

Ελλην. TΕTAPTH

Αγγλ. WEDNES-DAY

Γερμ. MITTWOCH

Γαλλ. MERCRE-DI

Ισπαν. MIERCOLES

Αποκατάσταση της αρχαίας Ονομασίας: ΕPMΕIΩNH

Πλανήτης: ΣΤΙΛΒΩΝ Ή ΕPMHΣ

Εποπτεύων Θεός: ΕPMHΣ

Φωνήεν: Ι - Ιώτα

Nόμος της Ευφυΐας

 

Η πανίσχυρη ευφυία της Φύσεως λειτουργεί με τον οικονομικότερο τρόπο. Η Φύση βρίσκει πάντοτε τον λιγότερο δαπανηρό τρόπο για να επιτελέσει τις λειτουργίες της. Ο νόμος αυτός της “ήσσονος προσπαθείας” κάνει τα πράγματα πιο εύκολα και την ζωή μας πιο ευχάριστη. Ας θυμόμαστε την ευφυή αμφισημία της φράσεως “αποσκότισόν με!” που είπε ο Διογένης στον Αλέξανδρο. Όταν απαλλασσόμαστε από τις περιττές εντάσεις, τις μέριμνες και τις “σκοτούρες” γινόμαστε πιο ανέμελοι, ευέλικτοι και ροϊκοί κι έτσι τα πράγματα της ζωής λειτουργούν πιο εύκολα για μας.

 

Προτροπές: Δεκτικότητα. Υπευθυνότητα. Υπέρβαση των γραμμών αμύνης.

 

Προτεινόμενη ανάγνωση: Ορφικός Ύμνος Ερμού.           ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 

 

 

5

 

Σημερινή ονομασία Ημέρας:

Ελλην. ΠΕMΠTH

Αγγλ. THURS-DAY

Γερμ. DONNERSTAG

Γαλλ. JEU-DI

Ισπαν. JUEVES

Αποκατάσταση της αρχαίας Ονομασίας: ΔIΩNH

Πλανήτης: ΦΑΕΘΩΝ Ή ΔIAΣ

Εποπτεύων Θεός: ZΕΥΣ

Φωνήεν: Ο - Όμικρον

Νόμος της Διευρύνσεως

 

Όλα ξεκινούν από την πρόθεση. Όταν εστιαζόμαστε στην αρχική μας πρόθεση αποκτούμε οργανωτική δύναμη... Αντλούμε ενέργεια από τις αέναες αιθερικές πηγές του Διός... Η επιθυμία στην καθαρή της μορφή είναι ορμή επέκτασης προς δημιουργίαν ζωτικού χώρου.

 

Προτροπές: Έκφρασε τις επιθυμίες σου. Απελευθέρωσε την εγκλωβισμένη ορμή. Διατήρησε παρουσία στο εδώ και τώρα.

 

Προτεινόμενη ανάγνωση: Ορφικός Ύμνος Διός.      ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 

 

6

 

Σημερινή ονομασία Ημέρας:

Ελλην. ΠAPAΣKΕΥH

Αγγλ. FRI-DAY

Γερμ. FREI-TAG

Γαλλ. VENDRE-DI

Ισπαν. VIERNES

Αποκατάσταση της αρχαίας Ονομασίας: AΦPΟΔITΩNH

Πλανήτης: ΦΩΣΦΟΡΟΣ Ή AΦPΟΔITH

Εποπτεύων Θεός: AΦPΟΔITH

Φωνήεν: Υ - Ύψιλον

 

Nόμος της Απελευθέρωσης

 

Το άγνωστο είναι το άπειρο πεδίο όλων των δυνατοτήτων... γι΄ αυτό και μας φοβίζει. Ο κόσμος πού “γνωρίζουμε” είναι η φυλακή των συνηθειών που μας επεβλήθησαν ή που “μοιραία” αποδεχτήκαμε... Η Συνήθεια είναι παγιωμένη ροή ενέργειας. Ας θυμόμαστε διαρκώς το σωκρατικό “εν οίδα ότι ουδέν οίδα”, ως την καλύτερη προπαρασκευή για την είσοδό μας στον κόσμο του Αγνώστου... Για να μπούμε στον χορό, απλά μπαίνουμε...όταν είμαστε έτοιμοι και δεν μας νοιάζει για το τί θα πουν οι “θεατές” και πώς θα μας κρίνουν... Αφηνόμαστε στην σπειροειδή ροή της ενέργειας και δεν ψάχνουμε για ασφάλεια...

 

Προτροπές: Αποτίναξε τις δεσμεύσεις. Mην αναζητάς την ασφάλεια. Αναζήτησε το άγνωστο.

 

Προτεινόμενη ανάγνωση: Ορφικός Ύμνος Αφροδίτης.    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 

 

7

Σημερινή ονομασία Ημέρας:

Ελλην. ΣABATΟN

Αγγλ. SATUR-DAY

Γερμ. SAMS-TAG

Γαλλ. SAME-DI

Ισπαν. SABADO

Αποκατάσταση της αρχαίας Ονομασίας: KPΟNIΩNH

Πλανήτης: ΦΑΙΝΩΝ Ή KPΟNΟΣ

Εποπτεύων Θεός: KPΟNΟΣ

Φωνήεν: Ω - Ωμέγα    

Νόμος του Σκοπού της Ζωής

 

Kινούμαστε στην ζωή μέσα σε πλήθος ταυτίσεων. Kάθε ταύτιση είναι ένα “εγώ” που τα θέλει όλα για τον εαυτό του... Ακολουθώντας τα σκαλιά των ταυτίσεων θα διαπιστώσουμε κάποια στιγμή ότι η ανώτερη ταύτιση, το πλατύσκαλο, είναι η Υπηρεσία προς το Κοινωνικό Σύνολο, προς την Ολότητα. Ο μόνος τρόπος για να αντιληφθούμε τον σκοπό της ζωής μας είναι να έρθουμε σε επαφή με το ανώτερο Εγώ, τον Ανώτερο Εαυτό μας. Σκοπός είναι το αντικείμενο της σκέψης μας, η Ιθάκη την οποία έχουμε διαρκώς στο νού μας. Οι μνηστήρες, οι διάφορες ταυτίσεις, διεκδικούν την ψυχή μας καθένας για λογαριασμό του, αλλά όταν εμφανίζεται ο Οδυσσέας, ο Ανώτερος Εαυτός μας, όλα ξεκαθαρίζονται.

 

Προτροπές: Σαν τον Tηλέμαχο, αναζήτησε κι εσύ τον Πατέρα σου, τον Ανώτερο Εαυτό σου. Ανάπτυξε τις ικανότητές σου. Υπηρέτησε την Ολότητα μέσα σου και γύρω σου.

 

Προτεινόμενη ανάγνωση: Ορφικός Ύμνος KρόνουΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ιαλυσσός

Λάβε κι εσύ μέρος στην Άλυσο Αρμονίας

Γράψε τις παρατηρήσεις σου και στείλε τις στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ηλιοδρομίου  με την ένδειξη: Άλυσος Αρμονίας. 

Κάθε έγκυρη παρατήρηση προϋποθέτει άσκηση και εμβάθυνση στις εκφάνσεις του αντίστοιχου νόμου. Η Άλυσος Αρμονίας είναι μια μυητική διαδικασία προσαρμοσμένη ειδικά στις συνθήκες της ζωής, όπως αυτές διαμορφώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Ήδη έχει δραστηριοποιηθεί και ασκείται από αρκετούς ανθρώπους στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο Κόσμο. Στην παρούσα δημοσιοποίηση περιλαμβάνονται μόνο τα βασικά σημεία του Πρώτου Κύκλου. Η παρουσίαση θα ολοκληρωθεί σε Τρεις Κύκλους.

Ώς την επόμενη φορά εύχομαι καλή αφύπνιση και... να είστε όλοι AΛ.APM.!

 

Σημ. Ο τίτλος ΑΛΥΣΟΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ -ΑΛ. ΑΡΜ. αποτελεί σήμα κατατεθέν της εταιρείας ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ και τυγχάνει της προστασίας του Νόμου.                ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 


ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: «ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ»

Copyright © 2002 [ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ]. All rights reserved.  Κατασκευή Ιστοσελίδας Κατερίνα Παπαδάκη - ΄Ηριννα.

Τελευταία Ανανέωση: Τετάρτη, 07. Ιουλίου 2004.