ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΖΕΥΣ: 23/07/2017
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΗΜΗΤΗΡ: 27/08/2017
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΤΥΠΙΚΟΝ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ: 2η ΕΚΔΟΣΗ (12/2016)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΟ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ

«ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ» - ΚΥΚΛΟΣ 12 ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Την 1η Κυριακή μετά και την έναρξη κάθε Ιερού Μηνός
(Ως αρχή κάθε Ιερού Μηνός λαμβάνεται η 21η κάθε συμβατικού μηνός.)
ΩΡΕΣ: 12:00 - 17:00
ΕΝΑΡΞΙΣ: ΑΦ΄ ΕΣΤΙΑΣ (21/09)
ΤΕΛΕΙΩΣΙΣ: ΕΠΙ ΔΗΜΗΤΡΟΣ (21/08)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ: Ιαλυσσός
10ΟΣ ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ

2016-2017

Τὴν 1η Κυριακή (Ἀπολλωνία), μετὰ τὴν ἔναρξη κάθε Ἱεροῦ μηνός, ὧρες 12 - 5 μμ.,
μὲ ὁλοκληρωμένη ἀνάλυση καὶ ἐργασία ἐπὶ τοῦ ἑκάστοτε ἐπιλεγμένου θέματος.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

1

ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 25 Σεπτεμβρίου 2016
IΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ: 21/09-20/10
ΝΟΜΟΣ: ΚΙΝΗΣΕΩΣ
ΘΕΜΑ: Κατακτώντας την Ολότητα του Εαυτού μας και την Πνευματική μας Ακμή. Δόμηση και λειτουργία του Εσωτερικού Βωμού. 12 Πνευματικοί Νόμοι - Κατευθυντήριες Αρχές. 1η Τετράς: Ισορροπία – Επιλογή – Διαδικασία – Παρουσία. Ως βοηθητικό έργο αναφοράς θα χρησιμοποιηθεί το βιβλίο του Νταν Μίλμαν «Οι 12 Νόμοι του Πνεύματος» (The Laws of Spirit), σε μετάφραση του Γιώργου Λαθύρη (Έσοπτρον 1998).


2

ΑΡΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 23 Οκτωβρίου 2016
IΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ: 21/10-20/11
ΝΟΜΟΣ: ΖΩΗΣ
ΘΕΜΑ: Κατακτώντας την Ολότητα του Εαυτού μας και την Πνευματική μας Ακμή. Δόμηση και λειτουργία του Εσωτερικού Βωμού. 12 Πνευματικοί Νόμοι - Κατευθυντήριες Αρχές. 2η Τετράς: Συμπόνοια – Πίστις – Προσδοκία – Ακεραιότης.


3

ΑΡΤΕΜΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 27 Νοεμβρίου 2016
IΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ: 21/11-20/12
ΝΟΜΟΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ: Κατακτώντας την Ολότητα του Εαυτού μας και την Πνευματική μας Ακμή. Δόμηση και λειτουργία του Εσωτερικού Βωμού. 12 Πνευματικοί Νόμοι - Κατευθυντήριες Αρχές. 3η Τετράς: Δράσις – Κυκλικότης – Αποδοχή – Ενότης.


4

ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 18 Δεκεμβρίου 2016
IΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ: 21/12-20/01
ΝΟΜΟΣ: ΜΟΡΦΗΣ
ΘΕΜΑ: Πλωτίνου, «Περὶ Αἰῶνος καὶ Χρόνου» (Ἐννεὰς Τρίτη, Πραγματεῖα 7), σε αρχαίο κείμενο και απόδοση.


5

ΗΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 22 Ιανουαρίου 2017
IΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ: 21/01-20/02
ΝΟΜΟΣ: ΕΡΩΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Γοργίας, «Ὑπέρ Παλαμήδους Ἀπολογία», σε αρχαίο κείμενο και απόδοση.


6

ΠΟΣΕΙΔΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 26 Φεβρουαρίου 2017
IΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ: 21/02-20/03
ΝΟΜΟΣ: ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ
ΘΕΜΑ: Η «Χρονογραφία» του Ιωάννου Μαλάλα. Συνοπτική επισκόπηση με σταχυολόγηση και σχολιασμό μοναδικών ιστορικών πληροφοριών.


7

ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 26 Μαρτίου 2017
IΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ: 21/03-20/04
ΝΟΜΟΣ: ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ
ΘΕΜΑ: Πλουτάρχου, «Περὶ τοῦ ἐμφαινομένου προσώπου τῷ κύκλῳ τῆς Σελήνης», Κεφ. 27-30: Η Μυστηριακή λειτουργία τής Σελήνης στον Κύκλο των Ψυχών.


8

ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 23 Απριλίου 2017
IΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ: 21/04-20/05
ΝΟΜΟΣ: ΑΡΜΟΝΙΑΣ
ΘΕΜΑ: Πλωτίνου, «Περὶ Ἔρωτος» (Ἐννεὰς Τρίτη, Πραγματεῖα 5), σε αρχαίο κείμενο και απόδοση.


9

ΑΠΟΛΛΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 21 Μαΐου 2017
IΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ: 21/05-20/06
ΝΟΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΘΕΜΑ: Πλωτίνου, «Περὶ τοῦ Ἀγαθοῦ ἢ τοῦ Ἑνός» (Ἐννεὰς Ἕκτη, Πραγματεῖα 9), σε αρχαίο κείμενο και απόδοση.


10

ΕΡΜΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 25 Ιουνίου 2017
IΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ: 21/06-20/07
Α' ΕΚΘΕΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΘΕΜΑ: Πλουτάρχου, «Περὶ τοῦ ἐμφαινομένου προσώπου τῷ κύκλῳ τῆς Σελήνης», Κεφ. 26: Περί της Νήσου Ατλαντίδος (Ωγυγίας) και περί της μεγάλης Ηπείρου πέραν του Ατλαντικού.


11

ΖΕΥΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 23 Ιουλίου 2017
IΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ: 21/07-20/08
Β' ΕΚΘΕΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΘΕΜΑ: Επίκουρος, «Κύριαι Δόξαι» και «Ἐπικούρου Προσφώνησις». Οι βασικές δοξασίες της Επικούρειας Φιλοσοφίας.


12

ΔΗΜΗΤΗΡ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 27 Αυγούστου 2017
IΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ: 21/08-20/09
Γ' ΕΚΘΕΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΘΕΜΑ: «Περσεφόνης Αρπαγή» και «Περσεφόνης Επάνοδος», Ορφικά Αποσπάσματα –και Ύμνοι –Μικρών Μυστηρίων απηχήσεις.

9ΟΣ ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ

2015-2016

Τὴν 1η Κυριακή (Ἀπολλωνία), μετὰ τὴν ἔναρξη κάθε Ἱεροῦ μηνός, ὧρες 12 - 5 μμ.,
μὲ ὁλοκληρωμένη ἀνάλυση καὶ ἐργασία ἐπὶ τοῦ ἑκάστοτε ἐπιλεγμένου θέματος.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

1

ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 17 Σεπτεμβρίου 2015
IΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ: 21/09-20/10
ΝΟΜΟΣ: ΚΙΝΗΣΕΩΣ
ΘΕΜΑ: Ο Φιλόσοφος και η Κοινωνία. Τρία Κεφάλαια από τον «Θεαίτητο ἢ Περί Ἐπιστήμης» του Πλάτωνος.


2

ΑΡΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 25 Οκτωβρίου 2015
IΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ: 21/10-20/11
ΝΟΜΟΣ: ΖΩΗΣ
ΘΕΜΑ: Πλουτάρχου, «Βίος Τιμολέοντος». Ο βίος και τα έργα τού Τιμολέοντος του Κορινθίου και η εν γένει δράση του στην Σικελία.


3

ΑΡΤΕΜΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 22 Νοεμβρίου 2015
IΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ: 21/11-20/12
ΝΟΜΟΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ: Το Ιδεώδες της Συμμετρίας Ψυχής και Σώματος. Τρία Κεφάλαια από τον «Τίμαιο ἢ Περί Φύσεως» του Πλάτωνος.


4

ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 2Ο Δεκεμβρίου 2015
IΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ: 21/12-20/01
ΝΟΜΟΣ: ΜΟΡΦΗΣ
ΘΕΜΑ: Πλωτίνου, «Περὶ Εὐδαιμονίας» και «Περὶ τοῦ εἰ τὸ εὐδαιμονεῖν ἐπίδοσιν χρόνῳ λαμβάνει» (Ἐννεὰς Πρώτη, Πραγματεῖες 4 & 5).


5

ΗΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 24 Ιανουαρίου 2016
IΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ: 21/01-20/02
ΝΟΜΟΣ: ΕΡΩΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Οι Δημηγορίες (δημόσιες ομιλίες) του περίφημου Ερμοκράτους του Συρακουσίου. Από την Θουκυδίδου «Ξυγγραφή»


6

ΠΟΣΕΙΔΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 21 Φεβρουαρίου 2016
IΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ: 21/02-20/03
ΝΟΜΟΣ: ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ
ΘΕΜΑ: Θέογνις ο Μεγαρεύς, «Ἐλεγεῖαι» - Παραινέσεις προς τον Κύρνο. (Φιλοσοφικές Γνώμες μακράς εμβέλειας).


7

ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 27 Μαρτίου 2016
IΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ: 21/03-20/04
ΝΟΜΟΣ: ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ
ΘΕΜΑ: Πλουτάρχου, «Περὶ Δεισιδαιμονίας». Πώς η αληθινή Ευσέβεια είναι Μέτρον μεταξύ Δεισιδαιμονίας και Αθεῒας.


8

ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 24 Απριλίου 2016
IΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ: 21/04-20/05
ΝΟΜΟΣ: ΑΡΜΟΝΙΑΣ
ΘΕΜΑ: Οι δημιουργικές μεταμορφώσεις του Διός («ὁ Φερεκύδης ἔλεγεν εἰς Ἔρωτα μεταβεβλῆσθαι τὸν Δία μέλλοντα δημιουργεῖν»). Αποσυμβολισμός των σχετικών ιερών Μύθων.


9

ΑΠΟΛΛΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 22 Μαΐου 2016
IΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ: 21/05-20/06
ΝΟΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΘΕΜΑ: Πορφύριος, «Περὶ Εὐσεβείας» (Πρὸς Μαρκέλλαν). Βασικές αρχές για την ορθή προσέγγιση του θείου και την εμπέδωση ενός ορθού τρόπου ζωής.


10

ΕΡΜΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 26 Ιουνίου 2016
IΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ: 21/06-20/07
Α' ΕΚΘΕΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΘΕΜΑ: Μνημοτεχνική. Η αρχαία τέχνη της Μνήμης και πώς να την επανακτήσουμε.


11

ΖΕΥΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 24 Ιουλίου 2016
IΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ: 21/07-20/08
Β' ΕΚΘΕΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΘΕΜΑ: Αιακός, ο γιός του Αετού - Διός και της Νύμφης Αιγίνης. Το ηρωικό - βασιλικό γένος των Αιακιδών (η γενιά των Αετών) και η γέννηση των Μυρμιδόνων.


12

ΔΗΜΗΤΗΡ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 21 Αυγούστου 2016
IΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ: 21/08-20/09
Γ' ΕΚΘΕΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΘΕΜΑ: Πλωτίνου, «Περὶ τοῦ εἰληχότος ἡμᾶς Δαίμονος» και «Ἐπισκέψεις διάφοροι» (Ἐννεὰς Τρίτη, Πραγματεῖες 4).ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δηλώσεις συμμετοχής τουλάχιστον 4 ημέρες πριν από το κάθε Σεμινάριο, στην Επιμελητεία του Ηλιοδρομίου:
Αριστοτέλους 183, 1ος όρ., Αθήνα, Τ.Κ. 112 51 – Hλ. δ/νση: info@heliodromion.gr – Τηλ.-Φαξ: 210-8848066.
Το σχετικό υλικό και τα κείμενα των Σεμιναρίων διανέμονται.
Πριν από κάθε Σεμινάριο του Μυητικού Ενιαυτού προηγείται ο Οραματισμός που σχετίζεται με την Εφορεύουσα Θεότητα του Ιερού Μηνός.


***Δείτε Επίσης: Μαθήματα στο Ηλιοδρόμιον

Επιστροφή: Αρχική Σελίδα
ΕΠΙ-ΣΚΕΨΕΙΣ
website counter widget


ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 183, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11251, ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ & ΦΑΞ: 210–8848066 ~ E-MAIL: info@heliodromion.gr
© Copyright of ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ A.M.K.E. 2016
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: Ελευθερία Τάνια Κώτσου