ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΣΤΙΑ - 22/09/2019
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: AΡΗΣ - 27/10/2019
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΑΡΤΕΜΙΣ - 24/11/2019
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΡΟΜΦΑΙΑ» Νέο Τεύχος (αρ. 72)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΤΥΠΙΚΟΝ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ: 2η ΕΚΔΟΣΗ (12/2016)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στὸ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟ, αὐτὴ τὴν χρονικὴ περίοδο, διδάσκονται δύο βασικοὶ Κύκλοι, ὡς ἑξῆς:
Ένας συνεχόμενος κύκλος Μαθημάτων σὲ ἑβδομαδιαία βάση (παρουσιάζεται παρακάτω)
και ένας Σεμιναριακός Κύκλος - 12 Σεμιναρίων Ἐτησίως - σὲ μηνιαία βάση.


ΕΡΜΕΙΩΝΗ | ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣΣυστηματικὴ Μελέτη τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
Ὧρες: 19:00-22:00

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Φιλόσοφος Γίνου…

Συστηματικὴ καὶ σὲ βάθος ἀνάλυση σημαντικῶν ἔργων τῆς Ἑλληνικῆς Γραμματείας


₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πλάτωνος
«Φαῖδρος / Περὶ Ἔρωτος»

Διάλογος ποὺ διεξάγεται «παρὰ τὸν Ἰλισσόν ποταμὸν» περὶ τῆς οὐσίας τοῦ Ἔρωτος. Τὸ Κάλλος. Ὁ παιδαγωγικὸς Ἔρως.
Ἡ τέχνη τοῦ λόγου. Ῥητορεία καὶ Γραφή. Προφορικὸς καὶ Γραπτὸς Λόγος.


Ὡς διδακτικὸ βιβλίο χρησιμοποιεῖται ἡ ἔκδοσις τῆς Ἑστίας (σὲ απόδοση καὶ σχόλια τοῦ Ἰωάννη Θεοδωρακόπουλου).

Ἔναρξις: Μάρτιος 2019
Προβλεπόμενη Ὁλοκλήρωσις: Ὀκτώβριος 2019₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

ΠΡΟΣΕΧΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ἀριστοτέλους «Περὶ Ψυχῆς»
Βιβλία Γ

Ὁ ὁρισμὸς τῆς ψυχῆς, τὰ μέρη ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἀποτελεῖται, οἱ δυνάμεις καὶ οἱ λειτουργίες της.


Ἔναρξις: Νοέμβριος 2019

Διδακτικὸ βιβλίο: Ἡ ἔκδοσις τοῦ Ζήτρου (σὲ απόδοση καὶ σχόλια τοῦ Ἰ. Σ. Χριστοδούλου).

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΕΙΩΝΗΣ    ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΜΕΙΩΝΗΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΩΝΗΣ
Δείτε Επίσης: Σεμινάρια στο Ηλιοδρόμιον

Επιστροφή: Αρχική Σελίδα
ΕΠΙ-ΣΚΕΨΕΙΣ
website counter widget


ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 183, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11251, ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ & ΦΑΞ: 210–8848066 ~ E-MAIL: info@heliodromion.gr
© Copyright of ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ A.M.K.E. 2016
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: Ελευθερία Τάνια Κώτσου